МІНІАТЮРИ ЄВАНГЕЛІЯ 1556 РОКУ
З ЦЕРКВИ СВЯТОГО МИКОЛИ В ПОЛЯНІ З ДАВНЬОЇ ЗБІРКИ
ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ КАПІТУЛИ

Volodymyr ALEKSANDROVYCH

Анотація


Впроваджуються до наукового обігу й аналізуються мініатюри руко-
писного Євангелія з церкви святого Миколи в Поляні зі збірки Пере-
мишльської греко-католицької капітули, які зберігаються в Національній
бібліотеці у Варшаві. Ці мініатюри визначені як створена не пізніше
1556 р. унікальна пам’ятка перемишльської школи малярства середини
XVI ст. – віддалене наслідування класицизуючих пізньовізантійських
зразків книжкової ілюстрації першої половини століття.
Ключові слова: мініатюри Євангелія з церкви святого Миколи в
Поляні, перемишльська школа малярства XVI ст., збірка рукописів
Перемишльської греко-католицької капітули.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.