Vol 6, No 1 (2012)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0601

Table of Contents

Experimental works

R. R. Panchuk, L. V. Lehka, B. P. Matselyukh, I. Y. Kril’, R. S. Stoika
5-18
A. I. Zhukova, G. L. Volkov, Ye. N. Krasnobryzhaya, S. P. Gavryliuk
19-36
M. R. Khokhla, G. Ya. Kleveta, Ya. P. Chajka, M. I. Skybitska, N. O. Sybirna
37-46
S. Bychkova, T. Chorna
47-54
N. Shemediuk
55-66
A. R. Zyn, N. P. Holovchak, A. V. Tarnovska, M. B. Galan, D. I. Sanagursky
67-76
R. Ya. Iskra
77-86
M. Kobyletska, O. Terek
87-92
V. I. Baranov, I. B. Knish, I. A. Blaida, S. P. Vaschuk, M. J. Gavriljak
93-100
R. R. Sokhanchak, O. V. Lobachevska
101-108
V. Hashchyshyn, O. Groholska, O. Patsula, O. Terek
109-116
K. V. Svidrak
117-124
S. V. Zaika
125-134
M. P. Kozlovskyi
135-142
S. S. Melnichuk, G. G. Trochimenko
143-148

Review

I. V. Kushkevych
149-180
Z. Ya. Fedorovych
181-194

Announcements

M. V. Pirogov
195-200
M. V. Pirogov, S. M. Sharavara
201-204
V. Solodkyy, J. Tsaryk
205-210