IMPROVEMENT OF THE SYSTEMS OF ENVIRONMENTAL THREATS IN BUKOVYNA CARPATHIАNS

V. Solodkyy, J. Tsaryk


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0601.190

Abstract


A review on strategy of nature management towards a balance between socio-economic and ecological forms of activity in presented. It is based on the analysis of influences of dangerous anthropogenic and nature effects and their consequences on the ecosystems of Bukovyna Carpathians in recent decades. The principles of this ba­lan­ced activity are incorporated in the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians. Application of the principles in practice requires on improvement of executive system of environmental threats. Three interrelated guidelines for achieving sustainable development principles and biodiversity conservation are proposed. These are threats monitoring, regulation of threats influence, and threats elimination. Each of them is imbued with a particular content. The proposed guidelines are partly applied in the nature management practice in the Bukovyna Carpathians.

Keywords: Carpathian Convention, monitoring, system approach, sustainable development regional.


References


1. Голубець М.А. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону / Голубець М.А. Львів: Поллі, 2007. 288 с.

2. Концепція збереження біологічного різноманіття України / Затв. Постановою КМУ № 439 від 12.05.1997 р. К., 1997. 28 с.

3. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 577-р

4. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року. Відомості Верховної Ради України, 2011; 26: 218-234.

5. Олійник В.С. Закономірності гідрологічного режиму річок Карпат у зв'язку з антропогенними змінами лісистості водозборів. Лісівництво і агролісомеліорація, 2002; 101: 52-57.

6. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат / Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т. 10. Чернівці: Зелена Буковина, 2004. С. 311-315.

7. Солодкий В.Д. Лісогосподарські аспекти вдосконалення програми комплексного протипаводкового захисту Буковинських Карпат. Агроекологічний журнал, 2010; 2: 17-20.

8. Солодкий В.Д., Лавров В.В. Екологічно збалансоване та інтегроване управління річковими басейнами й водними ресурсами Буковинських Карпат. Екологія та ноосферологія, 2009; 20(1-2): 151-155.

9. Солодкий В.Д., Заячук В.Я. Планування екологічної політики у Буковинських Карпатах. Наук. вісн. Національного лісотехнічного ун-ту України, 2010: 20(4): 54-59.

10. Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат / Розпорядження КМУ від 16 січня 2007 р. № 11-р.

11. Фурдичко О.І., Солодкий В.Д., Лавров В.В. Вдосконалення системи моніторингу довкілля Буковинських Карпат з урахуванням вимог Карпатської конвенції. Агроекологічний журнал, 2009; 1: 5-8.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Studia biologica