№ 42 (2017)

Випуск 42

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2017.42.0

Зміст

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Nataliya Antonyuk
PDF
Markiyan Malsky
PDF
Yuriy Prysyazhniuk
PDF
Marianna Gladysh
PDF
Oleksandra Fedun
PDF
Igor Izhnin, Kostyantyn Polishchuk, Oksana Shamborovska
PDF
Oksana Krayevska
Oleksandr Kuchyk, Halyna Kuchyk
PDF
Yuriy Moroz
PDF
Nataliya Papish, Oleksandra Fedun
PDF
Svitlana Pyk
PDF
Sofiya Fedyna
PDF
Oksana Zavodovska
PDF
Nataliya Romanyuk, Rostyslav Romaniuk
PDF
julia senyuk
PDF

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Mykhailo Mykievych
PDF
Ihor Zeman, Vasyl Repetsky
PDF
Vitalii Gutnyk
PDF
Volodymyr Lysyk, Andriy Melnyk
PDF
Viktoriya Malyha, Dmytro Novashok
PDF
Iryna Javorska
PDF
Stepan Burak
PDF
Vasyl Stasiv
PDF
Oksana Holovko-Havrysheva
PDF
Pavlo Prysyazsnyy
PDF

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ihor Hrabynskyi
PDF
Yuri Bilenko
PDF
Ihor Gurnyak
PDF
Ihor Gurnyak
PDF
Ірина Єлейко, Khrystyna Ostapiv
PDF
Bohdan Lapchuk
PDF
Andriy Maksymuk
PDF
Григорій Шамборовський
PDF

ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Galina Bernetska
PDF
Galyna Rabosh
PDF