Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини»

У Віснику Львівського університету Серія Міжнародні відносини висвітлено актуальні проблеми різних галузей міжнародних відносин: теорії та історії міжнародних відносин, міжнародного права, світового господарства і міжнародних економічних відносин, країнознавства та лінгвістики.

Індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International