№ 47 (2008)

Випуск 47

Зміст

Огляди

I. Tikhankov
PDF

Біофізика

Z. Ivanytska, E. Lichcovskyi, D. Sanagurskyi
PDF
H. Yaremkevych, M. Perun, M. Tselevych, O. Zaichenko, V. Novikov, D. Sanagurskyi
PDF

Біохімія

O. Rachkov, Yu. Ushenin, Yu. Holodova, V. Negrutska, L. Palchikovska, O. Soldatkin
PDF
L. Romanchuk
PDF
V. Chorna, O. Lyanna, M. Khvorostenko, O. Brazaluk
PDF
T. Danysh, M. Voronyak, N. Dultseva, N. Shurko
PDF
N. Kondratyuk, R. Sybirna
PDF
K. Dudok, L. Starykovich, I. Vlokh, T. Dudok, N. Grinchishin, N. Sybirna
PDF

Екологія

V. Kozlovskyy
PDF
O. Filyak, A. Sybirnyy, M. Yurym
PDF
O. Mishchuk
PDF
O. Smetaniuk, V. Pishak
PDF
S. Kostishin, O. Perepelitsa
PDF

Фізіологія людини і тварин

O. Vazhnenko, J. Eshchenko, N. Grigorova, V. Bovt, V. Eshchenko
PDF
N. Kasimirko, A. Ushakov
PDF
N. Grychan, O. Kopach, N. Fedirko
PDF
O. Velykopolska, V. Merlavsky, V. Manko
PDF

Фізіологія рослин

L. Margitay, O. Voloshyn, V. Roshko, A. Kron
PDF
O. Karpyn, N. Djura, O. Terek, O. Tsvilynyuk
PDF
H. Korovetska, R. Sohanchak, N. Djura, O. Tsvilуnjuk, O. Terek
PDF