ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛОТІОНЕЇНІВ ЖАБИ RANA RIDIBUNDA З ДВОХ ПОПУЛЯЦІЙ ЗА ВПЛИВУ ФУНГІЦИДУ ТАТТУ

L. Romanchuk

Анотація


Порівнювали металотіонеїни (МТ) печінки жаб Rana ridibunda із умовно чистої та забрудненої місцевостей за їх участю в акумуляції міді, цинку і кадмію у тканині, а також за властивостями хроматографічних форм при дії на організм дитіокарбаматного фунгіциду ТАТТУ (10 мкг/л) протягом 14 діб. Встановлено відмінності у профілі елюції МТ жаб із двох популяцій, вищий вміст кадмію і менший вміст міді в МТ контрольних тварин із забрудненої місцевості та МТ обох груп жаб, на яких діяли ТАТ-ТУ, порівняно з контрольними тваринами із чистої місцевості. Вміст міді в печінці жаб із двох місцевостей істотно відрізняється і зростає за дії ТАТ-ТУ в обох популяціях. Вміст цинку в печінці жаб із двох місцевостей одна-ковий, але за дії ТАТТУ в чистій місцевості зменшується, а в забрудненій зростає. Вміст МТ у тканині однаковий у всіх групах тварин, а їх відносна акумулююча здатність під впливом ТАТТУ зростає у жаб із забрудненої місцевості.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.