ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОХІДНИХ АКРИДОНУ З ДНК

O. Rachkov, Yu. Ushenin, Yu. Holodova, V. Negrutska, L. Palchikovska, O. Soldatkin

Анотація


Методом поверхневого плазмонного резонансу з використанням спектрометра „Плазмон SPR-4m“ показана можливість дослідження взає-модій низькомолекулярних синтетичних похідних акридону з ДНК. Спект-рометрія поверхневого плазмонного резонансу дає змогу відстежувати як процес іммобілізації ДНК на золотій поверхні сенсорного чипу, так і взає-модії іммобілізованої ДНК з похідними акридону в режимі реального часу. Параметри взаємодії досліджуваних похідних акридону з іммобілізованою ДНК, отримані за допомогою методу поверхневого плазмонного резонан-су, корелюють з результатами вивчення біологічної активності досліджу-ваних похідних акридону в in vitro ферментативних системах.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.