Na+, К+-АТФ-АЗНА АКТИВНІСТЬ ЗАРОДКІВ В’ЮНА IN VITRO ЗА ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОГО ПОЛІМЕРУ

H. Yaremkevych, M. Perun, M. Tselevych, O. Zaichenko, V. Novikov, D. Sanagurskyi

Анотація


Досліджено in vitro вплив міцелоутворюючої поверхнево-активної речовини (NВП-ВА-МА) на активність Na+, K+-активованої, Mg2+-залежної аденозинтрифосфатази зародків в’юна на ранніх етапах ембріогенезу. Проведено оцінку впливу різних концентрацій новосинтезованого водорозчинного полімеру на ферментативну активність Na+, K+-помпи плазматичних мембран зародків в’юна протягом періоду синхронного дроблення бласто-мерів на основі визначених констант напівінгібування І50. Встановлено, що NВП-ВА-МА (0,1÷100 мкмоль/л) дозозалежно інгібує Na+, K+-АТФ-азну активність на стадіях 2, 16, 64 бластомерів та 8-го поділу, а на стадії 10-го поділу бластомерів дія 0,1 мкмоль/л полімеру приводить до протилежних змін – зростання активності Na+, K+-АТФ-ази. Інгібування Na+, K+-АТФ-ази полімером NВП-ВА-МА зумовлене його емульгуючими та сенсибілізуючими властивостями, що, у свою чергу, спричинює порушення іонного гомеостазу та метаболічних процесів зародків упродовж ембріогенезу.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.