БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ ПРІСНОВОДНОГО ДВОСТУЛКОВОГО МОЛЮСКА ANODONTA CYGNEA (UNIONIDAE) ЗА УМОВ ПЕРЕСЕЛЕННЯ

O. Mishchuk

Анотація


Тварин із природної популяції (N група) р. Гнізна у сільській місцевості переселяли в різні за якістю водного оточення зони – урбанізовану (U група) і рекреаційну (R група) на 30 діб. Порівнювали стан системи антиоксидантного захисту, рівень ацетилхолінестеразної активності та вміст металотіонеїнів (МТ). У молюсків U групи спостерігається оксидативний стрес, нейротоксичність і тканинноспецифічні зміни вмісту МТ, тоді як у молюсків R групи відзначено зменшення вмісту продуктів окисної деструкції білків і ліпідів, а також МТ, і відсутні зміни активності ацетилхолінестерази. Одержані дані узгоджуються з результатами хімічного аналізу води і свідчать про перспективність використання біохімічних маркерів переселених молюсків для оцінки якості водного оточення.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.