Са2+-ЗАЛЕЖНИЙ МЕХАНІЗМ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ МЕНАДІОН-ІНДУКОВАНОГО АПОПТОЗУ

N. Grychan, O. Kopach, N. Fedirko

Анотація


З’ясовано, що менадіон викликає зміни параметрів слиновиділення: початкове зростання швидкості слиновиділення, зростання концентрації білка та кальцію у секретованій слині. Проте довготривале введення менадіону у концентраціях 5, 10 і 50 мкмоль/л спричиняло поступове й виражене зниження концентрації білка та кальцію у секретованій слині. З іншого боку, активація холінергічної системи викликала зростання усіх досліджуваних параметрів слиновиділення, проте таке зростання не досягало рівня активації при дії лише пілокарпіну. На основі отриманих даних ми зробили висновок, що менадіон-індуковані зміни функціонування підщелепної слинної залози опосередковані змінами хоча б однієї ланки сигнального шляху холінергічної системи. Показано, що in vitro менадіон викликав зменшення концентрації сумарного кальцію. Виявлені зміни функціонування ацинарних клітин підщелепної слинної залози, найімовірніше, опосередко-вані змінами Са2+ гомеостазу. Проведений електронно-мікроскопічний аналіз внутрішньої структури ацинарних клітин показав порушення структури мембрани мітохондрій, що, очевидно, зумовлене їх кальцієвим перевантаженням. Виявлені морфофункціональні зміни мітохондрій, на нашу думку, лежать в основі розвитку Са2+-залежного порушення функціонуван-ня ацинарних клітин підщелепної слинної залози за умов менадіон-індукованого апоптозу.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.