ЗМІНИ ВМІСТУ МЕМБРАНОЗВ’ЯЗАНОГО Сa2+ У ТКАНИНІ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЗА ДІЇ АДЕНІЛОВИХ НУКЛЕОТИДІВ І СУРАМІНУ

O. Velykopolska, V. Merlavsky, V. Manko

Анотація


Внаслідок додавання АТФ і АДФ до номінально безкальцієвого середовища інкубації вміст мембранозв’язаного Ca2+ у тканині слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. зменшується, а до гіперкальцієвого середовища – навпаки, збільшується. Причому АДФ-індуковані зміни в обох випадках є суттєвішими, ніж АТФ-індуковані. Додавання нуклеотидів до середовища з фізіологічною концентрацію Са2+ не спричиняє змін вмісту мембранозв’язаного Са2+. При додаванні до номінально безкальцієвого середовища сураміну стимульоване аденіловими нуклеотидами зменшення вмісту мембранозв’язаного Са2+ було відсутнім, тому це зменшення справді опосередковується активацією P2Y-рецепторів. Аналогічно, сурамін у гіперкальцієвому середовищі запобігає АТФ- і АДФ-індукованому збільшенню вмісту мембранозв’язаного Ca2+, що розцінюється як доведення наявності Р2Х-рецепторів. Крім того, сурамін сам по собі спричиняє певне збільшення вмісту мембранозв’язаного Са2+, яке залежить від позаклітинної концентрації цього катіона і зумовлене, мабуть, пригніченням ектонуклеотидази.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.