ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЙХОМІЦИНУ А1, КОМПЛЕКСУ АНТИБІОТИКІВ, ЩО ПРОДУКУЄТЬСЯ ШТАМОМ ACTINOPLANES TEICHOMYCETICUS NRRL-B16726

B. Ostash

Анотація


Actinoplanes teichomyceticus є промислово важливим мікроорганізмом, що використовується для виробництва тейкопланіну – антибіотика “останньої лінії оборони” у лікуванні інфекцій, викликаних полірезистентними коками. Цей штам також продукує іншу групу метаболітів, т.зв. комплекс тейхоміцину А1 TeiA). У цій роботі вивчено здатність A. teichomyceticus накопичувати TeiA в різних рідких середовищах, а також встановлено хімічну будову основних компонентів TeiA методами масспектрометрії. Виявлено, що TeiA не накопичується у всіх досліджених середовищах; поживні компоненти середовищ різного походження (такі, як рапсове та бавовникове борошно) суттєво впливали на рівень продукції TeiA. Показано, щоTeiA складається з трьох відомих і одного нового моеноміцину. Не виключено наявність інших моеноміцинів у складі TeiA, оскільки його вичерпний аналіз ускладнено низьким рівнем продукції та розгалуженим характером біосинтезу. Імовірно, що гени ранніх етапів біосинтезу моеноміцинів і TeiA є гомологічними, а виявлення останніх можливе за допомогою використання гомологічних зондів чи праймерів на основі генів S. ghanaensis.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.