АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ-ДЕТОКСИКАТОРІВ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ ГАЗОНОУТВОРЮЮЧИХ ТРАВ ЗА КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ТОКСИКАНТІВ

A. Rossihina, Yu. Lykholat, L. Kirpita

Анотація


Досліджено реакцію ключових антиоксидантних ферментів Elytrigia repens (L.) Nevski та Avena fatua L. на комплексний вплив промислових емісій шахтного розрізу Морозівка смт Пантаївка. Встановлено, що дані рослинні об’єкти протягом онтогенезу пристосовуються до хронічного антропогенного стресу (який проявляється в інтенсифікації процесів пероксидного окиснення) за рахунок узгодженої роботи ферментів-детоксикаторів активних форм кисню – супероксиддисмутази, каталази та пероксидази.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.