СПЕКТРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МЕТАЛОТІОНЕЇНІВ КАРАСЯ CARASSIUS AURATUS ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ БІОМАРКЕР ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА

H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, O. Turta, O. Osadchuk, M. Kasyanchuk, O. Stoliar

Анотація


Порівнювали спектральні характеристики та вміст металів у ізоформах металотіонеїнів (МТ) печінки і зябер карася Carassius auratus із чистої (З) та забрудненої (Б) водойм за дії на організм іонів міді та марганцю, а також хлорорганічного і дитіокарбаматного пестицидів (кожного у двох концентраціях) протягом 14 діб. Встановлено відмінності цих характеристик між представниками двох популяцій і їхні зміни за дії на організм досліджуваних чинників, особливо істотні у групі Б, пов’язані зі зменшенням металозв’язувальної здатності МТ, особливо в зябрах. За допомогою канонічного аналізу доведено спільні ознаки УФ-спектрів у риб, що зазнають природного комплексного забруднення та модельної дії пестицидів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.