МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСДУКЦІЇ ЛЕКТИНІНДУКОВАНОГО СИГНАЛУ У ЛЕЙКОЦИТАХ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ

M. Zdioruk, I. Brodyak, N. Sybirna

Анотація


Визначено вміст p85-альфа регуляторної субодиниці ферменту фосфатидилінозитол-3’-кінази (РІ-3’-кінази) лейкоцитів здорових донорів і хворих на цукровий діабет 1 типу. З’ясовано, що трансдукція сигналу, викликаного зв’язуванням сіалоспецифічних лектинів із вуглеводними детермінантами глікокон’югатів мембрани лейкоцитів, опосередковується РІ-3’-кіназним шляхом. Показано, що за умов цукрового діабету клітинна відповідь, яка реєструвалась як транслокація регуляторної субодиниці ферменту РІ-3’-кінази після лектиніндукованого впливу на нейтрофіли й мононуклеари, відрізнялася за своєю інтенсивністю та формуванням у часі для лектинів WGA, SNA і MAA, що може бути пов’язане зі зміною кількості або структури плазматичних глікопротеїнових рецепторів, які містять α(2→3)- і α(2→6)-приєднані термінальні сіалові кислоти.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.