БІБЛІОТЕЧНЕ ЧИТАЧЕЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА
СПЕЦІАЛЬНОГО БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

Tetiana NOVALSKA

Анотація


Досліджено теоретичні основи читачезнавства як окремої галузі біб-
ліотекознавства. Розглянуто етапи його розвитку в Україні, проаналізова-
но позиції низки вчених стосовно його предмета, об’єкта і місця в струк-
турі гуманітарних наук.
Ключові слова: бібліотека, читачезнавство, соціальне бібліотекознав-
ство, наука.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.