БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТОКУ КНИГ
ЯК НАПРЯМОК КНИГОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(НА ПРИКЛАДІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 2005 – 2006 рр.)

Maryna KOSTENKO

Анотація


Розкриваються типовидові, мовні та географічно-видавничі особли-
вості сегменту художньої літератури книжкового ринку України. Наго-
лошується на доцільності застосування в межах книгознавчих дослі-
джень бібліометричних методів для вивчення сучасного стану книжкового
ринку країни. Репрезентовано результати бібліометричного аналізу віт-
чизняного потоку художньої літератури періоду 2005–2006 рр.
Ключові слова: художня література, книжковий ринок України, бібліо-
метричний аналіз, книгознавство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.