Vol 17, No 1 (2023)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1701

Table of Contents

Experimental works

H. V. Yavorska, N. M. Vorobets, N. Y. Yavorska, R. V. Fafula
PDF
3-18
O. V. Tsymbalyuk, L. A. Hurskyi, T. L. Davydovska, I. S. Voiteshenko, Kh. V. Sholota, М. S. Kozolup, O. V. Savchenko, A. M. Naumenko, V. A. Skryshevsky
PDF
19-34
I. V. Brodyak, M. O. Chaban, A. A. Moroz, A. Z. Kucharska, N. O. Sybirna
PDF
35-48
B. I. Kotyk, R. Ya. Iskra, V. M. Merlavsky
PDF
49-60
S. M. Kovtun-Vodyanytska, I. V. Levchuk, O. V. Golubets, D. B. Rakhmetov
PDF
61-68
P. P. Pukhtaievych, K. P. Kukol, N. A. Vorobey, S. Ya. Kots
PDF
69-79
Yu. E. Kolupaev, B. E. Маkaova, T. O. Yastreb, N. I. Ryabchun, V. M. Tyshchenko, O. V. Barabolia, M. A. Shkliarevskyi
PDF
81-97

Review

O. M. Demkiv, N. Ye. Stasyuk, G. Z. Gayda, А. E. Zakalskiy, N. M. Grynchyshyn, М. R. Hrytsyna, O. T. Novikevych, M. L. Zastryzhna, O. V. Semiion-Luchyshyn, M. V. Gonchar
99-114
Yu. R. Boretsky, I. Z. Hlozhyk, V. R. Hashchyshyn, R. I. Tymochko-Voloshyn, N. M. Paraniak, Kh. E. Shavel, M. V. Stefanyshyn, I. V. Verbin, V. A. Ivashchenko, G. Z. Gayda, M. V. Gonchar
115-130