№ 41 (2019)

Випуск 41

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.41.0

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Титульна і зміст (Contents) А-В Г-Ж З-М Н-С С-Я

Зміст

Статті

L. Alekseyenko, H. Kulyna, Y. Tsizhma
PDF
Y. Andrushchak, T. Shchudla
PDF
O. Bazhenova
V. Balan, V. Pryimak, I. Tymchenko
N. Blaga, I. Pryimak
B. Brychka
D. Vankovych, V. Bodakovskiy
Z. Varnalii, R. Bilyk, A. Mekhed
B. Vyshyvana, N. Paytra
А. Vikulova
V. M. Vovk, V. R. Vovk
А. Halaiko
B. Hnatkivskyi
I. Hnylyakevych–Prots, N. Ilkiv
O. Holubnyk
V. Gontiuk
O. Grin
N. Demchyshak, V. Hryb, R. Hudyma
O. Derkach
Y. Dziurakh, V. Pariichuk
J. Dropa, S. Teslya, V. Dutkevich
O. Zhylinska, A. Kozlenko
V. Zalizko, P. Kukhta
O. Zamaslo
M. Zaplatynski, V. Kovalenko
L. Zomchak, R. Boyko
S. Kalnyi
V. Kmit, V. Rubakha
O. Kolodiziev, A. Ahadzhanian
I. Kochut
I. Krupka
M. Krupka, O. Hrynkevych, S. Sas
PDF
U. Makarenko
R. Mikhasiuk
I. Nazarkevich
І. Novikova
O. Osadets
O. Perepolkina
O. Pidkhomnyi, M. Petyk, O. Brochkovska
V. Pryimak, R. Balcerzyk
N. Prykaziuk
B. Pshyk
O. Rudyk
Kanan Haci Salayev
V. Svyatnenko, I. Kornilova
M. Sitnicki
O. Skasko
PDF
O. Skasko, T. Nedzelska
PDF
O. Solodka
O. Starynets
I. Stakhiv
A. Stepanova, M. Bodretskiy
I. Tkachuk
S. Urba
A. Khoronzhyi, R. Mykhailyshyn
О. Сhebereyako, V. Bykova
PDF
I. Shehynskyi, N. Shehynska
Z. Yurynets, R. Yurynets, О. Petruch
R. Yurkiv
M. Yaremyk