МЕТОДИКА ВИБОРУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІЙНОГО АНАЛІЗУ

V. Balan, V. Pryimak, I. Tymchenko

Анотація


Запропоновано інтегрований метод відбору інформаційної системи управління підприємством, заснований на формуванні вимог та потреб підприємства для автоматизації його операцій та застосуванні прийомів на багатокритеріальному суперпозиційному оцінюванні альтернатив за певними обмеженнями критеріїв, що визначають специфіку конкретної компанії. Такий підхід дозволяє уникнути можливих компенсаційних ефектів, а використання декількох методів багатокритеріального аналізу для перевірки відповідності їх результатів на основі індексу узгодження мінімізує помилки відбору, забезпечує ключові фактори успіху та підвищує ефективність щодо подальшої реалізації інформаційної системи управління. Запропонований авторами підхід дозволяє вирішити такі проблеми, як розвиток основних компетенцій компанії, підвищення продуктивності та використання персоналу, зниження витрат на процеси, пов’язані з обміном інформацією, підвищенням рівня інформаційної безпеки, підвищенням якості та обґрунтованості прийняття рішення ‒ створення, сприяння реалізації оперативних та стратегічних цілей контролю за підприємством, скорочення часу реакції сервера на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища для підприємства, підвищення прозорості організації, підвищення рівня ефективності управління для всіх в ієрархії, прискорення, оптимізація продуктивність та скорочення витрат на типові виробничі процеси та операції, роблять корпоративну інформацію більш доступною, покращують її якість та актуальність. Виділено такі групи критеріїв, як організація, індивід, інформація, технології, системність. Методологічний підхід ґрунтується на виборі методів порівняльної багатокритеріальної оцінки альтернативних ІСУ. У цьому дослідженні LINMAP, TOPSIS та VIKOR були обрані в якості таких методів, для яких характерна відсутність компенсаторних ефектів, тобто коли високі значення одного критерію компенсують низькі значення для інших.

Ключові слова: інформаційна система управління підприємством, ERP-система, багатокритерійний аналіз, метод критерійних обмежень, LINMAP, TOPSIS, VIKOR, метод аналізу ієрархійDOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.41.0.2821

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.