ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО І ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

R. Mikhasiuk

Анотація


Українське підприємництво, як і у високо розвинених країнах ЄС повинно спиратись на компетенції кожного працівника, його освіту, кар’єрні задатки, знання, їх зберігання, оновлення заради розвитку інноваційного виробництва конкурентоспроможної продукції. Останнім часом Україна вже просунула свої товари у всі доступні ніші в країнах ЄС. Вітчизняна економіка має значний потенціал, який перевищує обсяги реалізації за окремими, несистемними контрактами, що серед іншого вимагає запровадження фінансових механізмів стимулювання розвитку вітчизняного бізнесу. А щоб конкуренція стала більш дієвою, доцільно роль держави звести до необхідності забезпечити неможливість обмеження конкуренції, поставити монополії під контроль. Надія сьогодні ‒ на сильну і незалежну, від тиску групових інтересів, виконавчу владу, професіоналізм урядових структур, регулятивну роль держави.
Ключові слова: підприємництво, інновації, конкуренція, біржі, професіоналізм.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.41.0.3055

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.