СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ У ДОСЛІДЖЕННІ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

V. M. Vovk, V. R. Vovk

Анотація


Розкрито сутність доцільності та необхідності застосування інструментарію системного аналізу, що реалізує системний підхід, дозволяє проаналізувати фінансову систему, як складовий елемент економічної системи, з її взаємозв’язками із зовнішнім середовищем, та взаємозв’язки її елементів усередині системи, отримати обґрунтовану характеристику фінансової системи як відкритої, динамічної, складної, ієрархічної системи.

Акцентовано увагу на тому, що рівень ефективності фінансової системи залежить від обраної її мети функціонування, яка об’єднує різноманіття цілей всіх елементів системи і є спільною її метою. Досягається вона через системний аналіз багатоваріантності  функціонування і розвитку системи і вибір у цій багатоваріантності такого варіанту, що є найбільш бажаним в розумінні обраної мети, яка стоїть перед фінансовою системою як одного із найважливіших регуляторів розвитку економічної системи країни. використання інструментарію кількісного аналізу, зокрема методів математичного моделювання в дослідженні  фінансових систем.

Ключові слова: фінанси, система, системний аналіз, ресурси, метод моделей.DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.41.0.2829

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.