ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА РОЛЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Demchyshak, V. Hryb, R. Hudyma

Анотація


З’ясовано підходи до тлумачення понять “інноваційний розвиток” та “інноваційна модель розвитку”. Систематизовано концептуальне бачення зазначених проблем вітчизняними й іноземними вченими. Акцентовано на дефініції сталості розвитку у сучасному соціумі. Аргументовано необхідність розгляду поняття інноваційної моделі соціально-економічного розвитку країни. Обґрунтовано цінність розвитку з огляду на його соціальні результати та забезпечення прогресу суспільства.

Ключові слова: розвиток, інноваційний розвиток, інноваційна модель розвитку, сталість розвитку, інноваційна модель соціально-економічного розвитку.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.41.0.2836

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.