№ 49 (2021)

ВИПУСК 49

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2021.4900

Зміст

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Valentyna Halych
PDF
Olena Zinenko
PDF
Mykola Tymoshyk
PDF
Maxym R. Yablonskyy
PDF

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Volodymyr Vladymyrov
Iryna Ivanova, Elena Afanasieva
PDF
Oksana Levantovych
PDF
Kateryna Syvash
PDF
Alina Chervinchuk
PDF
Myroslava Chornodon
PDF

МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

Sofiia Krushelnytska
PDF
Natalya Mykhayliv
PDF
Dmytro Oltarzhevskyi
PDF
Olesya Yaremchuk
PDF

МЕДІАКУЛЬТУРА

Petro Ivanyshyn
PDF
Ihor Pavlyuk
PDF

МЕДІАЛІНГВІСТИКА

Mariya Yatsymirska
PDF

МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ

Delfina Ertanowska
Nadia Baluk, Natalia Basij, Larysa Buk, Olha Vovchanska
PDF
Maria Butyrina, Valentina Ryvlina
PDF
Iryna Sharova
PDF

МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯ

Vasyl Lyzanchuk
PDF