ЛОНДОНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «ВИЗВОЛЬНИЙ ШЛЯХ» ТА ЙОГО МІСЦЕ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ НА ЧУЖИНІ

Mykola Tymoshyk

Анотація


Уперше у журналістикознавстві предметом дослідження став один із провідних журналів західної української діаспори – заснований у січні 1948 року лондонський «Визвольний Шлях». Об’єктом обсервації стали також пов’язані з діяльністю цієї редакції архівні документи та матеріали Української Видавничої Спілки в Лондоні та Британcької Національної Бібліотеки (British Library).

З’ясовано особливості становлення часопису та специфіку редакційної політики, засновників та видавців. Ініціатор заснування – група членів ОУН, які пережили гітлерівські концтабори та по закінченні Другої світової війни опинилися у Великій Британії. До квітня 1951 р., включаючи число 42, видавцями журналу був Провід Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. З 1951 року й до початку 2000 років – суспільно-політичний місячник «Української Видавничої Спілки». Від середини 60-х років ХХ ст. – суспільно-політичний і науково-літературний місячник.

В аналізі програмних засад діяльности часопису виокремлено найгостріші питання українського національно-визвольного руху, які віддавна роз’єднували сили української еміграції і з яких засновники та видавці журналу від початку мали чітко окреслені позиції, а саме: ідеологія українського націоналізму, ідея соборности України і українців, внутрішня міжпартійна боротьба в середовищі української еміграції.

Огляд і систематизація тематичної палітри публікацій часопису дає змогу виокремити такі головні змістові акценти: становлення націоналістичного руху на еміграції; історична українська тематика; ситуація в підрадянській Україні; проблема єдності українців західної діаспори; місія і завдання української еміграції в контексті її обов’язків перед Батьківщиною.

Йдеться також про особливості формування авторського активу часопису та його місце в історії української національної журналістики.

Ключові слова: журнал «Визвольний Шлях», Українська Видавнича Спілка, Лондон, українська журналістика на чужині, редакційна політика, національно-визвольний рух, Степан Бандера, українська еміграція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Української видавничої Спілки в Лондоні. Папка «Визвольний Шлях» 1951.

Бандера, С. (1978), З москалями нема спільної мови. Перспективи Української революції, Мюнхен, с. 404.

Від видавництва. Визвольний Шлях. (1948), ч. 1, с. 2.

Герасимова, Г. (2003), «Визвольний Шлях». Енциклопедія історії України , у 10 т. , ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України, Наук. думка, Київ, т. 1 : А – В, с. 507.

Гайдамаха , А. (2007), З приводу першого і другого 60 – річчя журналу, Визвольний Шлях, № 11, с. 2.

Деременда, Я. Від крайової управи Спілки Української Молоді у Великій Британії, Визвольний Шлях, с. 358.

Дмитрів, І. ( 1962), «Визвольний Шлях» і читач, Визвольний Шлях, ч. 4-5, с. 533.

Дорохіна, Т. (2006), Часопис «Визвольний шлях» в українській зарубіжній історичній та суспільно-політичній думці 1948-1991 рр., Дис... канд. іст. наук: 07.00.06, Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів, 294 арк. Біб­ліогр.: арк. 179-294.

Йолкіна, Л. (2003­–2016), «Визвольний Шлях», у 30 т. , ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] , НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. Київ, т. 4, с. 393-394.

Карбович, З. (1956), Незмінні дороговкази. Визвольний Шлях, квітень.

Кравець, Р. (1994), Українці у Великобританії. Українська діаспора (Київ; Чикаго), ч. 5, с. 44-57.

Красовська, Т., Мироненко, Р. 70-річний літопис України – ювілей журналу «Визвольний Шлях». URL: https://lib.kherson.ua/en-70-richniy-litopis-ukraini--yuviley-zhurnalu-vizvolniy-shlyah.htm

Наші завдання на чужині. (1948), ч. 4, с. 7-8.

Олеськів, В. (1962), Короткий нарис розвитку «Визвольного Шляху» і «Української Видавничої Спілки». Визвольний Шлях, ч. 4-5, с. 521.

Поворозник, М. (1962), До хвальної редакції «Визвольного Шляху», ч. 4-5, с. 544.

Полтава, Л. (1962), Похвала ідеалізмові, Визвольний Шлях, ч. 405, с. 531.

Стецько, Я. (1962), З нагоди 15-річчя «Визвольного Шляху», Визвольний Шлях, ч. 4-5, с. 539-541.

«Українці в Сполученому Королівстві»: Інтернет-енциклопедії. URL : http://www.ukrainiansintheuk.info/ukr/03/aukom1931-u.htm

Чотириста чисел нашого журналу поза нами. (1982), Визвольний Шлях, кн. 1 (406), с. 120.

16-річчя «Визвольного Шляху». (1962), Визвольний Шлях, кн. 4-5, с. 335.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2021.49.11057

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.