Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 27 (2013): Випуск 27

З ІСТОРІЇ ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
(до 50-річчя видання Вісника)

Подробиці   PDF
М.М. Павлунь, П. Білоніжка
 
№ 29 (2015): Випуск 29

ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИЙ МЕТАМОРФІЧНИЙ КОМПЛЕКС ПАВЛІВСЬКОЇ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНОЇ СТРУКТУРИ ПРИАЗОВ’Я (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Анотація   PDF
V. Pashchenko, A. Lysak, A. Sivoronov
 
№ 24 (2010): Випуск 24. Частина 1

ЗАЛІЗОРУДНІ ФОРМАЦІЇ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ КОМПЛЕКСІВ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ (СИСТЕМАТИКА ТА ГЕНЕЗИС)

Анотація   PDF
А. Sivoronov
 
№ 29 (2015): Випуск 29

ЗАХИСТИ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТАМИ І СПІВРОБІТНИКАМИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (2010–2015)

Подробиці
П.М. Білоніжка
 
№ 26 (2012): Випуск 26

ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД ВИСНАЖЕННЯ І ЗАБРУДНЕННЯ

Анотація   PDF
V. Kharkevich, S. Kryzhevych
 
№ 24 (2010): Випуск 24. Частина 2

ЗМІНА ПАРАДИГМИ В ГЕОЛОГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА (КОЛИСКОВА ДЛЯ МАУГЛІ)

Анотація   PDF
I. Popadyuk
 
№ 22 (2008): Випуск 22

СІВОРОНОВ АЛЬБЕРТ ОЛЕКСІЙОВИЧ  (до 70-річчя від дня народження)

Подробиці   PDF
М.М. Павлунь, В.П. Кирилюк, О.І. Матковський, О.Б. Бобров, І.С. Паранько, А.М. Лисак, Г.М. Яценко, В.Г. Пащенко, К.І. Свєшников, В.І. Павлов
 
№ 22 (2008): Випуск 22

СТРУКТУРНІ КРИТЕРІЇ МІДЕНОСНОСТІ ПАЛЕОЦЕН-ЕОЦЕНОВИХ ТОВЩ СКИБОВИХ КАРПАТ

Анотація   PDF
M.I. Bogdanova, L.V. Generalova, O.V. Kostiuk, l.M. Khomyak
 
№ 25 (2011): Випуск 25

СТРУКТУРНІ ПАРАГЕНЕЗИСИ СКИБИ ПАРАШКА СКИБОВОЇ
СТРУКТУРНО-ФАЦІАЛЬНОЇ ЗОНИ В БАСЕЙНІ Р. ТОПІЛЬНИЧАНКА
(СЕРЕДНЯ ТЕЧІЯ Р. ДНІСТЕР, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Анотація   PDF
L.V. Generalova
 
№ 24 (2010): Випуск 24. Частина 1

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРІВСЬКОЇ ТА СКОЛІВСЬКОЇ СКИБ
СКИБОВОЇ СТРУКТУРНО-ФАЦІАЛЬНОЇ ЗОНИ В СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ
БАСЕЙНУ Р. ПРУТ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Анотація   PDF
L.V. Generalova
 
№ 23 (2009): Випуск 23

СТРУКТУРНО-ФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ФУНДАМЕНТУ
ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ ПОЯСІВ НИЖНЬОГО ДОКЕМБРІЮ

Анотація   PDF
А. Sivoronov
 
№ 23 (2009): Випуск 23

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ ТА МІНЕРАГЕНІЇ
ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ УКРАЇНИ І СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ

Подробиці   PDF
I. Naumko
 
№ 26 (2012): Випуск 26

СУТУРО-СТИЛОЛІТОВІ ШВИ У ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ
ВАПНЯКАХ ГІРСЬКОГО КРИМУ ТА ЇХНЄ ПОХОДЖЕННЯ

Анотація   PDF
P.M. Bilonizhka, S. Kryzhevych
 
№ 26 (2012): Випуск 26

СКЛАД, ЯКІСТЬ, ГЕНЕЗИС ВУГІЛЛЯ, СТРАТИФІКАЦІЯ
І КОРЕЛЯЦІЯ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ РОЗРІЗІВ ПЛАСТА h 7
НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКО-МАКІЇВСЬКОГО
РАЙОНУ ДОНБАСУ

Анотація   PDF
V.І. Uziuk, O. Shvartsman
 
№ 23 (2009): Випуск 23

ВИДІЛЕННЯ ТА ЛАТЕРАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ СТРАТИГРАФІЧНИХ
ПЕРЕРИВІВ В ОСАДОНАГРОМАДЖЕННІ ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ
ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ЗА МАГНІТНОЮ
СПРИЙНЯТЛИВІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛЮХІВСЬКОЇ ПЛОЩІ)

Анотація   PDF
I. Kryva, S. Onufryshin
 
№ 25 (2011): Випуск 25

ВИДОБУТОК СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ НА ОЛЕСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ – ЗАГРОЗА
ЯКОСТІ ПИТНИХ ПРІСНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Анотація   PDF
V. Kharkevich, Y. Misiura
 
№ 23 (2009): Випуск 23

ВИХІДНИЙ РОСЛИННИЙ МАТЕРІАЛ, ПЕТРОГРАФІЧНИЙ СКЛАД,
ВІДНОВЛЕНІСТЬ І ВІДБИВНА ЗДАТНІСТЬ ВУГІЛЛЯ ПЛАСТА v 6
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

Анотація   PDF
V.І. Uziuk
 
№ 23 (2009): Випуск 23

ВИХІДНІ ВУГЛЕТВОРНІ РОСЛИНИ, СКЛАД, ЯКІСТЬ
І МЕТАНОГЕНЕРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВУГІЛЛЯ ПЛАСТА n 8
ТЯГЛІВСЬКОГО І ЛЮБЕЛЬСЬКОГО РОДОВИЩ
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

Анотація   PDF
V.І. Uziuk, І. Shaynoga, S. Sokorenko
 
№ 22 (2008): Випуск 22

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 3D-
МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО І ГЕОФІЗИЧНОГО СЕРЕДОВИЩ

Анотація   PDF
D.V. Malytsky, V.V. Fourman, V.I. Senkivsky
 
№ 27 (2013): Випуск 27

ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ-ЕТАЛОНІВ РОДОВИЩ АЛМАЗУ
В ХОДІ ПРОГНОЗНО-РОЗШУКОВИХ РОБІТ У ПРОБЛЕМАТИЦІ
СУЧАСНОЇ АЛМАЗОНОСНОСТІ

Анотація   PDF
V. Guliy, I. Poberezhska
 
№ 29 (2015): Випуск 29

ВИПУСКНИКИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА 2015 рік

Подробиці   PDF
П.М. Білоніжка, О. Полубічко
 
№ 24 (2010): Випуск 24. Частина 2

ВИПУСКНИКИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА

Подробиці   PDF
P.M. Bilonizhka, O. Polubichko
 
№ 25 (2011): Випуск 25

ВИПУСКНИКИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА

Подробиці   PDF
П.М. Білоніжка, О. Полубічко
 
№ 26 (2012): Випуск 26

ВИПУСКНИКИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА

Подробиці   PDF
П.М. Білоніжка
 
№ 27 (2013): Випуск 27

ВИПУСКНИКИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА

Подробиці   PDF
П.М. Білоніжка, О. Полубічко
 
26 - 50 з 219 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>