ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИЙ МЕТАМОРФІЧНИЙ КОМПЛЕКС ПАВЛІВСЬКОЇ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНОЇ СТРУКТУРИ ПРИАЗОВ’Я (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

V. Pashchenko, A. Lysak, A. Sivoronov

АнотаціяРозглянуто особливості складу, будови й хімізму стратигенних утворень Пав-
лівської зеленокам’яної структури Приазов’я (Український щит), зазначено про
подільність розрізу за складом на дві частини. Нижня досить монотонна, утворена
переважно тонкозернистими амфіболітами, верхній притаманна різноманітність,
багатомінеральність та чітка смугастість породних відмін, нерівноважність мінера-
льних асоціацій, сульфідна мінералізація і часто наявність турмаліну. Зафіксовано
суттєву розбіжність за особливостями хімізму утворень різних частин розрізу,
зроблено висновок про вулканогенну природу нижньої з них та найвірогіднішу
осадову природу протоліту верхньої. З геолого-формаційного погляду їм надано
статус толеїтової і вапнисто-сланцевої формації, відповідно.
Ключові слова: Український щит, зеленокам’яна структура, формація, хімізм.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.