ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ-ЕТАЛОНІВ РОДОВИЩ АЛМАЗУ
В ХОДІ ПРОГНОЗНО-РОЗШУКОВИХ РОБІТ У ПРОБЛЕМАТИЦІ
СУЧАСНОЇ АЛМАЗОНОСНОСТІ

V. Guliy, I. Poberezhska

Анотація


Розглянуто особливості підрахунку прогнозних та перспективних ресурсів алма-
зів, що ґрунтуються на використанні еталонних об’єктів, у яких виявлено промисло-
ві концентрації алмазів або ведуть їх вилучення. На прикладі алмазоносних порід
Французької Гвіани створено еталонний образ родовищ алмазу такого типу та виді-
лено характерні риси їхнього геолого-структурного положення, петрографічного і
мінерального складу для порівняння з потенціально алмазоносними утвореннями зе-
ленокам’яних структур Українського щита (УЩ). Наведено результати по-
рівняльного аналізу порід еталонного об’єкта та можливих перспективних ділянок з
використанням різних петрохімічних компонентних діаграм. З’ясовано, що за низ-
кою використаних показників хімічного складу коматіїтів існують певні аналогії між
об’єктами-еталонами й окремими ділянками зеленокам’яних структур УЩ.
Ключові слова: алмаз, промислові родовища, прогнози і розшуки, об’єкти-
еталони, коматіїти, Український щит, Французька Гвіана.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.