ВИХІДНІ ВУГЛЕТВОРНІ РОСЛИНИ, СКЛАД, ЯКІСТЬ
І МЕТАНОГЕНЕРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВУГІЛЛЯ ПЛАСТА n 8
ТЯГЛІВСЬКОГО І ЛЮБЕЛЬСЬКОГО РОДОВИЩ
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

V.І. Uziuk, І. Shaynoga, S. Sokorenko

Анотація


Описано вуглетворні рослини пласта n 8 , зміни систематичного складу
їхніх асоціацій у його розрізах та на площі поширення, петрографічний, хі-
мічний склад, технологічні властивості, марочна належність та якість вугіл-
ля. Визначено зміни геологічної будови і товщини пласта по 647 свердло-
винах, площі його поширення з товщиною 0,5 м і більше; 0,30–0,49 і 0,05–
0,29 м. Для кожної групи розраховано кількість метану, генерованого фіто-
масою під час утворення торфу і кам’яного вугілля різних технологічних
марок та загальний метаногенераційний потенціал.
Ключові слова: вуглетворні рослинні асоціації, фітомаса, торф, вугілля,
мацерали, мікроінгредієнти, якість і технологічна марка вугілля, метан, ме-
таногенераційний потенціал.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.