Вісник Львіського Університету. Серія геологічна

Проблематика: актуальні питання геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, літології, екології, історії науки

Склад редколегії:  Волошин П. К. – головний редактор, Генералова Л. В. – заступник головного редактора,  Віхоть Ю. М. – відповідальний секретар редколегії

ISSN 2078-6425 (Print) 

Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Виходить з 1962 р.

Періодичність виходу журналу: один раз на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14604-3580Р від 28.10.2008 р.

Мови публікування: українська або англійська

DOI: 10.30970/vgl.

Класифікаційний індекс УДК (для наукових видань) УДК 55

Сторінка геологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка