ВИДІЛЕННЯ ТА ЛАТЕРАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ СТРАТИГРАФІЧНИХ
ПЕРЕРИВІВ В ОСАДОНАГРОМАДЖЕННІ ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ
ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ЗА МАГНІТНОЮ
СПРИЙНЯТЛИВІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛЮХІВСЬКОЇ ПЛОЩІ)

I. Kryva, S. Onufryshin

Анотація


За даними капаметрії досліджено розподіл по вертикалі магнітної
сприйнятливості осадових гірських порід кам’яновугільної системи Дніп-
ровсько-Донецької западини. Визначено високі можливості методу для роз-
членування осадової товщі. Порівняльний аналіз отриманих результатів з
даними геофізичного дослідження свердловин, палеонтологічних і петро-
графічних досліджень дав змогу виділити літологічні комплекси і перериви
в осадонагромадженні на межі верхнього та нижнього візейських під’ярусів
і простежити їхнє латеральне поширення.
Ключові слова: магнітна сприйнятливість, перериви в осадонагрома-
дженні, осадові породи.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.