ЗАЛІЗОРУДНІ ФОРМАЦІЇ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ КОМПЛЕКСІВ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ (СИСТЕМАТИКА ТА ГЕНЕЗИС)

А. Sivoronov

АнотаціяАналіз поширення залізорудних формацій у формаційних рядах зелено-
кам’яних поясів засвідчує, що ці формації розвинуті, переважно, у структурах з
моноциклічними формаційними рядами типу “М” (нижні ультрамафічні – мафічні
формації) з контрастним та послідовним сполученням формацій. Появу залізоруд-
них формацій криворізького типу зумовлює наявність у вулканогенній частині роз-
різу формацій джеспіліт-толеїтового типу. Формації, у складі яких залізисті квар-
цити асоціюють з кислими ефузивами, належать винятково до формаційних рядів
типу “М” і або самі по собі контрастні (джеспілітова ріоліт-дацитова формація),
або перебувають у контрастному сполученні з коматіїтовою чи коматіїт-толеїто-
вою формаціями. Все це свідчить про те, що залізонакопичення в осадових части-
нах розрізів також пов’язане з певними типами вулканогенних формаційних рядів
і, отже, з загальним процесом еволюції магматизму зеленокам’яних поясів.
Ключові слова: зеленокам’яні пояси, формаційні ряди, залізорудні формації, вул-
каногенні формації, осадові формації, формаційні типи, формації криворізького
типу.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.