СТРУКТУРНО-ФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ФУНДАМЕНТУ
ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ ПОЯСІВ НИЖНЬОГО ДОКЕМБРІЮ

А. Sivoronov

Анотація


Фундамент нижньодокембрійських зеленокам’яних поясів зі структур-
но-формаційного і вікового поглядів є надзвичайно неоднорідним. На всіх
щитах давніх платформ він складається з двох структурно-формаційних
комплексів: чарнокіт-гранулітового, що має досить обмежене поширення, і
плагіогранітоїдно-амфіболітового, що явно домінує в межах гранітно-
зеленокам’яних областей. Типоморфні особливості цих структурно-
формаційних комплексів повторюються в межах фундаменту всіх давніх
платформ. Дослідження засвідчують, що популярні останніми десятиліт-
тями уявлення про однорідність “сірогнейсових асоціацій” не знаходять під-
твердження як у наведених геологічних, так і в радіологічних даних.
Ключові слова: структурно-формаційний комплекс, плутонічний ком-
плекс, плутонометаморфічний комплекс, зеленокам’яні пояси.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.