№ 80 (2019)

Випуск 80

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.80

Зміст

Огляди

I. Haiboniuk
PDF
3-11
O. Shtyk, Z. Mamchur, A. Krasovska
PDF
12-20

Біотехнологія

S. Pykalo, O. Demydov, N. Prokopik, S. Voloshchuk, M. Kharchenko, T. Yurchenko, S. Khomenko, O. Humeniuk
PDF
21-30

Біофізика

N. Harasym, O. Bishko-Moskalyuk, S. Pstry, D. Sanahursky
PDF
31-43
N. Bodnarchuk, N. Harasym, D. Sanagurskiy
PDF
44-51

Ботаніка

S. Kovtun-Vodyanitska
PDF
52-58
M. Gaidarzhy, N. Nuzhyna
PDF
59-66
O. Sokol, N. Dzhurenko, I. Gournenko
PDF
67-72

Генетика

T. Orlov, N. Holub
PDF
73-81
G. Chebotar, A. Bakuma, V. Filimonov, S. Chebotar
82-89

Екологія

K. Doroshenko
PDF
90-104
V. Savosko, N. Tovstolyak
PDF
105-117
Z. Mamchur, Yu. Drach, M. Chuba
PDF
118-128
V. Samokhvalova, O. Starchenko, V. Chebanova, V. Chaban, O. Podobed, P. Samokhvalova
PDF
129-145

Зоологія

I. Tymkiv, S. Pytel, G. Stryamets
146-153
O. Uvayeva, O. Alpatova, R. Vlasenko
PDF
154-159
V. Tokarsky, V. Grubnyk, A. Atemasov
PDF
160-169

Фізіологія людини і тварин

Roman Vasylyovych Yanko
PDF
170-176
B. Sharopov, Iu. Dyskina, S. Yelashov, A. Alexeeva
PDF
177-182
Yuliia Ivanivna Kolesnyk
PDF
183-190