Са2+-МОБІЛІЗАЦІЯ У ГЛАДЕНЬКИХ МІОЦИТАХ СЕЧОВОГО МІХУРА ЩУРА У ВІДПОВІДЬ НА ПРИКЛАДАННЯ КАПСАЇЦИНУ

B. Sharopov, Iu. Dyskina, S. Yelashov, A. Alexeeva

Анотація


Згідно з даними, зібраними у попередніх дослідженнях термочутливого іонного каналу TRPV1, в організмі він відіграє не лише канонічну роль сенсора опікової температури (>42 °С) в аферентних волокнах шкіри, але і полімодального рецептора, залученого в інші численні процеси завдяки проникності його селективної пори до іонів Са2+. Деякі дослідницькі групи раніше представили непрямі імунохімічні та молекулярно-генетичні свідчення щодо наявності цього іонного каналу в гладеньких міоцитах сечового міхура, проте функціональних даних наведено не було. У запропонованій статті досліджено вплив капсаїцину (КАПС), агоніста TRPV1 й активної речовини з плодів гострого червоного перцю з роду Capsicum, на трансмембранні струми та кальцієве сигналювання гладеньком’язових клітин (ГМК) сечового міхура щура. Прикладання КАПС у насичувальній концентрації 10 мкМ не викликало жодних змін у трансмембранних струмах через плазмалему ГМК, зареєстрованих методом patch clamp у конфігурації «ціла клітина», що свідчить про відсутність TRPV1 у плазматичній мембрані цих клітин. Разом з тим, аплікація капсаїцину спричиняла TRPV1-опосередковані ефекти в нейронах дорсальних корінцевих гангліїв (ДКГ), що слугувало позитивним контролем. З іншого боку, аплікація цього фармакологічного агента викликала виражену Са2+-відповідь у експерименті з кальцієвої візуалізації за допомогою Са2+-чутливого флуоресцентного барвника Fura-2 AM у 42 % досліджених ГМК. Водночас у решті клітин кальцієвий сигнал у відповідь на КАПС не спостерігали, хоча їхню життєздатність було підтверджено аплікацією контрольного активатора холінорецепторів карбахолу (КХ) в концентрації 100 мкМ. Таким чином, представлені дані можуть свідчити про раніше не відому експресію TRPV1 у частині ГМК та його субклітинну локалізацію у саркоплазматичному ретикулумі цих клітин. 


Ключові слова


TRPV1; сечовий міхур; гладеньком’язова клітина

Повний текст:

PDF

Посилання


An J. Y., Yun H. S., Lee Y. P. et al. The intracellular pathway of the acetylcholine-induced contraction in cat detrusor muscle cells // Brit. J. Pharmacol. 2002. Vol. 137. P. 1001-1010. https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0704954

Avelino A., Cruz F. TRPV1 (vanilloid receptor) in the urinary tract: expression, function and clinical applications // N-S Arch. Pharmacol. 2006. Vol. 373. P. 287-299. https://doi.org/10.1007/s00210-006-0073-2

Caterina M. J., Schumacher M. A., Tominaga M. et al. The capsaicin receptor: a heat-activated ion channel in the pain pathway // Nature. 1997. Vol. 389. P. 816-824. https://doi.org/10.1038/39807

de Groat W.C., Griffiths D., Yoshimura N. Neural control of the lower urinary tract // Compr. Physiol. 2015. Vol. 5. P. 327-396. https://doi.org/10.1002/cphy.c130056

Fry C. H., Meng E., Young J. S. The physiological function of lower urinary tract smooth muscle // Auton. Neurosci.: basic & clinical. 2010. Vol. 154. P. 3-13. https://doi.org/10.1016/j.autneu.2009.10.006

Lotteau S., Ducreux S., Romestaing C. et al. Characterization of functional TRPV1 channels in the sarcoplasmic reticulum of mouse skeletal muscle // PloS one. 2013. Vol. 8. P. e58673. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058673

Schneider T., Fetscher C., Krege S., Michel M. C. Signal transduction underlying carbachol-induced contraction of human urinary bladder // J. Pharmacol. Exp. Ther. 2004. Vol. 309. P. 1148-1153. https://doi.org/10.1124/jpet.103.063735

Sharopov B. R., Gulak K. L., Philyppov I. B. et al. TRPV1 alterations in urinary bladder dysfunction in a rat model of STZ-induced diabetes // Life Sciences. 2018. Vol. 193. P. 207-213. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2017.10.042

Stein R. J., Santos S., Nagatomi J. et al. Cool (TRPM8) and hot (TRPV1) receptors in the bladder and male genital tract // J. Urology. 2004. Vol. 172. P. 1175-1178. https://doi.org/10.1097/01.ju.0000134880.55119.cf

Yamamoto M., Unno T., Matsuyama H. et al. Two types of cation channel activated by stimulation of muscarinic receptors in guinea-pig urinary bladder smooth muscle // J. Pharmacol. Sci. 2008. Vol. 108. P. 248-257. https://doi.org/10.1254/jphs.08138FP

Yoshimura N., Ogawa T., Miyazato M. et al. Neural mechanisms underlying lower urinary tract dysfunction // Korean J. Urology. 2014. Vol. 55. P. 81-90. https://doi.org/10.4111/kju.2014.55.2.81

Zhao R., Tsang S. Y. Versatile roles of intracellularly located TRPV1 channel // J. Cellular Physiology. 2017. Vol. 232. P. 1957-1965. https://doi.org/10.1002/jcp.25704
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.