Інформація про автора

Shcherbyna, N.

 • № 21 (2014): Випуск 21 - Статті

  АНАЛІТИКО-ЧИСЛОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ
  ПРО ЗГИН ПРЯМОКУТНИХ ОРТОТРОПНИХ ПЛАСТИН
  НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ


  Анотація  PDF
 • № 20 (2013): Випуск 20 - Статті

  ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
  ЗАДАЧІ СТОКУ МІЛКОЇ ВОДИ У КІНЕМАТИЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ


  Анотація  PDF
 • № 19 (2013): Випуск 19 - Статті

  МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ
  ПРО ДЕФОРМУВАННЯ ПРУЖНО ЗАКРІПЛЕНОЇ ПЛАСТИНИ
  МЕТОДОМ КАНТОРОВИЧА


  Анотація  PDF
 • № 18 (2012): Випуск 18 - Статті

  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСОВНОСТІ МЕТОДУ КАНТОРОВИЧА
  ДО ОДНІЄЇ ДВОВИМІРНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ


  Анотація  PDF