МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗСІЯННЯ ПЛОСКИХ ХВИЛЬ НА
БАГАТОШАРОВИХ ІМПЕДАНСНИХ СТРУКТУРАХ

V. Dushkin

Анотація


Запропоновано спосіб побудови математичних моделей дифракції електромагнітних
хвиль на багатошарових не ідеально провідних відбиваючих структурах. Вихідні крайові
задачі для рівнянь Гельмгольца з граничними умовами третього роду зведені до системи
граничних інтегральних рівнянь першого роду. Виводячи інтегральні рівняння, застосували
метод параметричного подання інтегральних операторів. Для чисельного розв’язування
отриманих систем інтегральних рівнянь можна застосувати обчислювальні схеми методу
дискретних особливостей або методу механічних квадратур.
Ключові слова: задачі дифракції, багатошарові відбиваючі структури, крайові задачі,
метод параметричних уявлень інтегральних операторів.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2013.20.8563

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.