№ 11 (2021)

Випуск 11 (1)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/shp.2021.11

Зміст

Mariya Alchuk
PDF
Tetyana Vlasevych
PDF
Valeriy Stetsenko, Roman Galuyko
PDF
Oksana Darmoriz
PDF
Nataliya Zhyhaylo
PDF
Nikolai Karpitsky
PDF
Maria Kashuba
PDF
Vitalii Oblakevych, Ihor Kolesnyk
PDF
Nadiya Lazarovych
PDF
Olha Lishchyns’ka
PDF
Ihor Pasitschnyk
PDF
Valerij Stetsenko
PDF
César Rodríguez Orgaz, Oksana Yakovyna
Natalya Korol