СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК СУЧАСНИЙ ВИКЛИК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Mariya Alchuk


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/shp.2021.11.1262

Анотація


У статті досліджено важливість сучасних викликів - демократії,
справедливості в умовах глобалізації. Розглянуто глобалізаційні ви-
міри - здатність до насильства,здатність до взаємодії, здатність
до кооперації, здатність комунікувати. З’ясовано вагомість дискурсу
справедливості в процесах глобалізації, що розкриває глибинні соціо-
культурні зрушення. Виокремлено філософсько-правові принципи -
справедливості, рівності, свободи, гуманізму. Розкрито різні підходи
до справедливості - теорія справедливості як чесності Дж. Ролза;
справедливість  як обмін О.Гьофе;  справедливість як виваженість і
міра  Ж. Деріди і Ж. Ліотара; справедливість як спротив проти зла
Е. Левінаса.  Мета дослідження розглянути справедливість як філо-
софсько-правову засаду і принцип абстрактно-загальної формальної
рівності та свободи, які громадянам потрібно вимагати.
Ключові слова: глобалізаційні виклики,виміри, дискурс справедливості,
демократія, комунікація, рівність, свобода, гуманізм.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.