МАРКЕРИ СУЧАСНОГО СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ

Nadiya Lazarovych


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/shp.2021.11.1270

Анотація


Окреслено тенденцію формування ідентифікаційних стратегій та
практик в сучасному українському суспільстві. Проаналізовано впли-
ви глобалізації, засилля взірців технокультури, втрату аксіологіч-
них пріоритетів та традиційних патернів культури у сучасному
українському соціумі. Запропоновано розглянути основні положення
теоретичного дискурсу ідентичності та зіставити їх із загальним
контекстом українського соціокультурного простору, виходячи із
впливу його титульних маркерів (глобалізація, мультикультуралізм,
маргінальність, кризовість), а також запропонувати шляхи подолання
ідентифікаційної невизначеності українського суспільства (на основі
аналізу праць класичних та сучасних дослідників). Визначено, що в кон-
тексті цивілізаційних зрушень та кризового становища сьогодення
при формуванні соціокультурної ідентичності особа звертається до
базових архетипів духовності та субстанційності.
Ключові  слова:  соціокультурний  простір,  глобалізація,  етнічна
ідентичність,  національна  ідентичність,  наднаціональна  іден-
тичність, духовність.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.