ДОВІРА ЯК АТРИБУТИВНА РИСА СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ

Oksana Darmoriz


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/shp.2021.11.1265

Анотація


В статті розглянуто проблему соціальної міфотворчості в сучасному
суспільстві. Проаналізовано природу соціального міфу та медіа як
засобу розповсюдження сучасної міфології. Досліджено феномен до-
віри та його роль при формуванні соціального міфу та колективної
свідомості. Виявлено значення довіри у сприйнятті змісту повідо-
млення, джерела інформації, а також до конкретного типу засобів
масової інформації. Визначено які чинники формують довіру до дже-
рела інформації через призму світового та вітчизняного контекстів.
Опрацьовано проблему формування суспільної довіри через звернення
до авторитетів, зокрема через призму еліт. Еліти (політична, еконо-
мічна і культурна) мають особливий вплив на процес розповсюдження
певних ідей, зважаючи на свою діяльність, професійність і реноме в
суспільстві. Тому їх залучають до процесів формування довіри/недові-
ри до влади, розповсюдження стереотипів та міфологем, цінностей.
Вказано на можливість маніпулятивних технік при розповсюдженні
соціальних міфів, а також формуванні довіри до тієї чи іншої інфор-
мації, джерела, авторитету.
Ключові слова: соціальний міф, сучасна міфотворчість, маніпуляція,
довіра, еліта, медіа

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.