ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ВІЗУАЛЬНО-МИСТЕЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Olha Lishchyns’ka


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/shp.2021.11.1271

Анотація


У статті розкрито головні тенденції візуально-мистецької творчості
крізь призму філософського виміру пандемічної екстремальності. Арт-
практики проаналізовано на основі філософського підходу В. Луканової
і тріад пандемічної екстремальності: «загроза – випробування – по-
долання» та «страждання – стійкість – перетворення». Показано, як
екзистенційні питання уможливлюють подолання пандемічного нега-
тиву і дають поштовх до життєствердної ресоціалізації. Виділені ві-
зуально-мистецькі тенденції – віртуалізація, поява нових креативних
практик і рівнів комунікації, акціонізм і оповсякденювання мистецтва –
розкрито через філософські тріади екстремальності. Прослідкова-
но, як евристична активність арт-практик сприяє проактивності,
стійкості, пильності, солідарності, любові та просвітленню.
Ключові слова: візуальне мистецтво, пандемія COVID-19, життє-
ствердження, акціонізм, оповсякденювання мистецтва.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.