ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Maria Kashuba


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/shp.2021.11.1268

Анотація


Розглядаються проблеми розвитку  української національної культури
як основні виклики для української культурної ідентичності   в умо-
вах  глобалізації. Cеред них – відчуття внутрішньої свободи творця
культури, особливо митця,  звільнення від тиску ідеологем. Важлива
також   десакралізація культури, подолання ставлення до традицій,
чи  продуктів культури як до священних  текстів. Вагомим викликом
постає й формування нового типу  раціональності, що суперечить
плоскому раціоналізмові Просвітництва. У пошуках національної іден-
тичності варто  подолати  також відчуття провінціалізму й хуто-
рянства.
Ключові слова: українська культурна ідентичність,  глобалізація,
внутрішня свобода митця,  десакралізація культури,  новий тип
раціональності, провінціалізм, хуторянство.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.