Vol 5, No 3 (2011)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0503

Table of Contents

Experimental works

D. O. Minchenko, R. Y. Marunych, E. V. Khomenko, T. V. Bakalets, O. H. Minchenko
PDF
5-18
O. I. Vovk, Y. A. Rzhepetskyy, H. G. Pereverzeva, O. V. Stasyk
PDF
19-28
M. O. Starykovych, R. S. Stoika, Yu. Ya. Kit
29-40
O. P. Kanyuka, Ye. Z. Filyak, S. V. Afanasyev, N. O. Sybirna
41-48
R. Ya. Iskra
49-58
A. R. Zyn, N. P. Holovchak, S. M. Mandzynets, M. V. Bura, D. I. Sanagursky
59-66
M. V. Kushkevych, V. V. Vlizlo, Y. V. Martyn
67-76
L. A. Ivanytska, V. V. Stadnyk, Yu. V. Martyn, M. R. Kozak, S. V. Fedorova, O. V. Shtapenko, Yu. A. Rzhepetskyy, T. V. Skorokhoda, O. S. Zaichenko, V. V. Vlizlo
77-88
O. Z. Zarichna, O. P. Zargaryan
89-96
V. Baranov, S. Beshley, R. Sokhanchak, M. Kozlovsky
97-102
G. V. Kornil’yev, A. E. Paliy, V. D. Rabotiagov, B. A. Vinogradov
103-108
O. Ordynets, O. Yu. Akulov
109-124
S. V. Izmestieva, I. M. Danylyk, L. M. Borsukevych, V. I. Honcharenko
125-134
I. J. Kaprus
135-154
O. T. Kuzyarin
155-170

Review

Y. V. Tsaryk
171-182
N. M. Dzhura
183-196