№ 10 (2019)

Випуск 10

Збірник вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Peter JORDAN
Оксана БУТКОВСЬКА
PDF
Леся ДУДА
PDF

МОВНА ПОЛІТИКА. МОВНА СИТУАЦІЯ

Camiel HAMANS
Yuliya DZYABKO
Оксана МИХАЛЬЧУК
PDF
Bogdan PAVLIY
Марина ГОНТАР
PDF
Наталя МАТВЕЄВА
PDF

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Grant W. SMITH
Serhiy YERMOLENKO
Оксана ТРУМКО
PDF
Галина БАТИЩЕВА, Наталія КУЗНЄЦОВА, Віталій ПЕТРУХІН
PDF
Мар'яна РОСЛИЦЬКА
PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Леся АЖНЮК
PDF
Галина МАЦЮК
PDF
 
PDF
 
PDF