Мова і суспільство

Збірник вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Склад редколегії:

Головний редактор – Г. Мацюк, д-р філол. наук, проф.

Заступник редактора – Л. Дуда, канд. філол. наук, доц.

Відповідальний секретар редколегії – О. Бутковська,  канд. філол. наук, асист.

 

Члени редколегії:

Б. Ажнюк, д-р філол. наук, проф. (Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, м. Київ); Ф. Бацевич, д-р філол. наук, проф.; Ю. Бестерс-Дільґер, д-р, проф. (Фрайбурзький університет імені Альберта-Людвіга, Німеччина); Б. Бремен, д-р, проф. (Грайсвальдський університет імені Ернста Моріца Арндта, Німеччина); О. Бутковська,  канд. філол. наук, асист; Л. Васильєва, д-р філол. наук, проф.; Л. Гнатюк, д-р філол. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); П. Гриценко, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); Ю. Дзябко, д-р (Ібарацький християнський університет, Японія); А. Загнітко, д-р філол. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); І. Кочан, д-р філол. наук, проф.; А. Кравчук, канд. філол. наук, проф.; Л. Масенко, д-р філол. наук, проф. (Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м. Київ); І. Митнік, д-р габ. (Варшавський університет, Польща); А. Па­славська, д-р філол. наук, проф.; С. Соколова, д-р філол. наук, проф. (Інститут української мови НАН України, м. Київ); А. Стаменова, д-р (Софійський університет ім. Св. Климентія Охридського, Болгарія); Т. Фудерер, д-р (Загребський університет, Хорватія); Г. Чуба, д-р (Ягелонський університет, Польща); А. Чучвара, канд. філол. наук, доц.


№ 10 (2019): Випуск 10

Збірник вміщує статті, які розкривають взаємодію мови та суспільства в історії та сьогоденні. Теоретичні і прикладні питання соціолінгвістики розглянуто на матеріалі різних мов і за допомогою різних методик аналізу. Книга адресована мовознавцям, а також тим, хто працює в суміжних галузях знання.

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Peter JORDAN
Оксана БУТКОВСЬКА
PDF
Леся ДУДА
PDF

МОВНА ПОЛІТИКА. МОВНА СИТУАЦІЯ

Camiel HAMANS
Yuliya DZYABKO
Оксана МИХАЛЬЧУК
PDF
Bogdan PAVLIY
Марина ГОНТАР
PDF
Наталя МАТВЕЄВА
PDF

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Grant W. SMITH
Serhiy YERMOLENKO
Оксана ТРУМКО
PDF
Галина БАТИЩЕВА, Наталія КУЗНЄЦОВА, Віталій ПЕТРУХІН
PDF
Мар'яна РОСЛИЦЬКА
PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Леся АЖНЮК
PDF
Галина МАЦЮК
PDF
 
PDF
 
PDF