Том 9, № 1 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2019.1

Зміст

Статті

Yaroslav Kravchuk, Yuriy Zinko
PDF
Oleg Adamenko, Denis Zorin, Natalia Zorina, Kateryna Radlovska
PDF
Volodymyr Stetsiuk, Olena Ostapenko
PDF
Eugen Ivanov
PDF
Alexander Mkrtchian, Ivan Kovalchuk
Roman Hnatiuk, Igor Papish
PDF
Pavlo Horishnyj, Anastasia Pavelchuk
PDF
Galyna Bayrak
Vitaliy Brusak, Diana Senychak
PDF
Yaroslav Kravchuk, Vasyl Chalyk
PDF
Volodymyr Zahriichuk
PDF