ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЛАНДШАФТІВ МЕЖИРІЧЧЯ ЗАХІДНОГО БУГУ, РАТИ І СОЛОКІЇ (Частина 2)

Eugen Ivanov

Анотація


Розглянуто актуальні проблеми виникнення, формування, антропогенної трансформації та зникнення сучасних геосистем межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії. Особливу увагу присвячено дослідженню умов формування Яструбецької дельти як нехарактерної для регіону ділянки річкової долини Західного Бугу. На основі ретроспективно-географічного аналізу літературних і картографічних джерел XVIII–ХХ ст. поетапно простежено умови розвитку геосистем Яструбецької дельти та оточуючих ландшафтів межиріччя.

У другій частині статті продовжено аналіз великомасштабних (1 : 25 000) картографічних творів, зокрема дешифровано австрійські карти Третього топографічного знімання (1869–1887), польські карти Військового географічного інституту (1929–1939) і радянські карти Генерального штабу СРСР (1968–1989). Огляд топографічних карт останніх трьох з п’яти історико-географічних зрізів дав змогу дослідити та інтерпретувати умови функціонування і розвитку малополіських ландшафтів у другій половині XІХ – другій половині ХХ ст. Для уточнення географічної і ландшафтно-екологічної ситуації використано карти масштабу 1 : 50 000 – 1 : 300 000.

Проаналізовано головні тенденції трансформації ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії за останні 240 років. Найкраще напрям перетворення природних умов відображають зміни у річковій мережі та залісненості і заболоченості території. Результати аналізу картографічних матеріалів засвідчують обміління і пересихання більшості русел і рукавів Західного Бугу та його приток, передусім у межах Яструбецької дельти, та суттєве скорочення заліснених і заболочених площ.

Ключові слова: ландшафт; геосистема; річкова долина; русло; дельта; межиріччя.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ben, Ya., Voloshyn, I., Nazarovets, I. (2004) Osoblyvosti heopatohennykh zon dynamichno aktyvnykh terytorii ta zakhvoriuvan naselennia. In Visn. Lviv. un-tu. Ser. heohr., 30, 331–338. (in Ukrainian).

Ivanov, Ye. (2018) Peredumovy formuvannia suchasnykh landshaftiv mezhyrichchia Zakhidnoho Buhu, Raty i Solokii (Chastyna 1). In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 1 (8), 171–184. (in Ukrainian).

Habsburg Empire (1869–1887). Third Military Survey (1 : 25000). Retrieved from https://mapire.eu/ en/map/thirdsurvey25000/.

Mapa Szczegolowa Polski 1 : 25 000 (1929–1939). Retrieved from http://igrek.amzp.pl/mapindex. php?cat=WIG25 (in Polish).

Zając, D. (2017) Tajemnicze żeliwne słupki w dolinie Wisłoki. Retrieved from http://www.beskid-niski-pogorze.pl/artykuly/tajemnicze_slupki.php (in Polish).

Zając D. Tajemnicze żeliwne słupki w dolinie Wisłoki [електрон. ресурс]. Режим доступу : http://www.beskid-niski-pogorze.pl/artykuly/tajemnicze_slupki.php
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2019.1.2801

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.