TERRAIN MORPHOLOGY AS FACTOR OF LOCAL TEMPERATURES DISTRIBUTION IN UKRAINIAN CARPATHIANS

МОРФОЛОГІЯ РЕЛЬЄФУ ЯК ФАКТОР ЛОКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУР В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ (англ.мовою)

Alexander Mkrtchian, Ivan Kovalchuk

Анотація


Українські Карпати, як і інші гірські райони, вразливі до сучасних змін клімату, які проявляються головним чином прискореним зростанням температур. Існує кілька основних механізмів орографічного впливу на розподіл температури, які діють у різних масштабах. Загальновідоме та повсюдно спостережуване падіння температур з висотою досі часто використовують як спрощену модель залежності температурного режиму  від  рельєфу місцевості,  проте  існують  й  інші значимі орографічні ефекти,

пов’язані з положенням місцевості щодо кута падіння сонячних променів та великомасштабних рухів повітряних мас. В Українських Карпатах ці впливи проявляються, здебільшого, дещо м'якшими та менш континентальними умовами південно-західного макросхилу, якому також властиві порівняно тепліші умови завдяки більшому надходженню сонячної радіації. Ще одним важливим чинником розподілу температур є утворення приземних температурних інверсій, які часто виникають у вузьких долинах та міжгірських улоговинах.

Картування розподілу температур підстильної поверхні можна ефективно здійснювати шляхом обробки та аналізу даних супутникового знімання у далекому (тепловому) інфрачервоному діапазоні спектра. У нашому випадку за допомогою зображень платформи Landsat 8 вдалось отримати детальні карти розподілу температур підстильної поверхні у басейні річки Бистриця протягом трьох різних сезонів року. Проаналізовано залежності між цими температурами та набором морфометричних параметрів за допомогою пакета raster та відповідних функцій програмного середовища R. В усіх трьох випадках виявлено доволі сильний негативний зв'язок між абсолютними висотами і температурою. Прямої залежності між величиною похилу поверхні і температурою не підтверджено. З іншого боку, значення потенційної сонячної радіації, що надходить на земну поверхню станом на дату і час знімків, певною мірою впливали на температуру підстильної поверхні, причому сила цього впливу змінювалась залежно від сезону року.

Ключові слова: гірський клімат; Карпати; морфологія рельєфу; градієнт температури; просторовий аналіз.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Barry, R. G. (1984). Pogoda i klimat v gorah [Mountain Weather and Climate]. Leningrad: Gidrometizdat.

Barry, R. G. (1992). Mountain Weather and Climate. Routledge.

Bolstad, P. V., Swift, L., Collins, F., Regniere, J. (1998). Measured and predicted air temperatures at basin to regional scales in the southern Appalachian mountains. In Agricultural and Forest Meteorology, 91, 161–176.

Buchynskyi, I. O., Volevakha, M. M., Korzhov, V. O. (1971). Klimat Ukrajinskyh Karpat [Climate of Ukrainian Carpathians]. K.: Nauk. Dumka. (in Russian).

Dietrich, H., Böhner, J. (2008). Cold air production and flow in a low mountain range landscape in Hessia (Germany). In Hamburger Beiträge zur Physischen Geographie und Landschaftsökologie, 37–48.

Golubets, M. A., Gavrusevych, A. N., Zahajkevych, I. K. et al. (Ed.) (1988). Ukrainskie Karpaty. Priroda. [Ukraine Carpathians. Nature]. Kyiv: Nauk. Dumka. (in Ukrainian).

Herenchuk, K. I. (Ed.). Pryroda Ukrajinskyh Karpat (1968). [Nature of Ukrainian Carpathians]. Lviv: Pub. Lvivs. un-tu. (in Ukrainian).

Hiebl, J., Auer, I., Bohm, R., Schoner, W., Maugeri, M., Lentini,.G., Spinoni, J., Brunetti, M., Nanni, T., Tadic, M.P., Bihari, Z., Dolinar, M., Muller-Westermeier, G. (2009). A high-resolution 1961-1990 monthly temperature climatology for the greater Alpine region. In Meteorologische Zeitschrift, 18 (5), 507–530.

Kovalchuk, I. P., Mkrtchian, O. S., Kovalchuk, A. I. (2018). Modeling the distribution of land surface temperature for Bystrytsia river basin using Landsat 8 data. In Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(3), 453–465.

Laughlin, G. P., Kalma, J. D. (1990). Frost risk mapping for landscape planning: a methodology. In Theoretical and Applied Climatology, 42, 41– 51.

Lookingbill, T. R., Urban, D. L. (2003). Spatial estimation of air temperature differences for landscape-scale studies in montane environments. In Agricultural and Forest Meteorology, 114, 141–151.

McCutchan, M. H., Fox, D. G. (1986). Effect of elevation and aspect on wind, temperature and humidity. In J. Clim. Appl. Meteorol., 25, 1996–2013.

Mkrtchian, O. S., Shuber, P. M. (2009). Geoinformatsijne modeluvannia temperaturnogo pola zahidnyh regioniv Ukrainy [Geoinformational modeling of the temperature field of western Ukrainian regions]. In Physical geography and geomorphology, 57, 104–112. (in Ukrainian).

Mukha, B. P. (2008). Termichni vlastyvosti topoklimatu Karpatskogo natsionalnoho parku [Termic properties of the Carpathian national park topoclimate]. In Visnyk of the Lviv University. Seriya Geografichna, 35, 250–266. (in Ukrainian).

Olenev, A. M. (1987). Vozdejstvije makroreliefa na klimat i landshaftnyje kompleksy [Impact of macrorelief on climate and landscape complexes]. Sverdlovsk. (in Russian).

Prihod’ko, G. F., Tkachenko, A. V., Babaichenko, V. N. (Ed.). (1967). Klimat Ukrainy [Climate of Ukraine]. Leningrad: Gidrometeoizdat. (in Russian).

Spinoni, J. and the CARPATCLIM project team (39 authors). Climate of the Carpathian Region in 1961-2010: Climatologies and Trends of Ten Variables. (2015). In International Journal of Climatology, 35 (7), 1322–1341.

Wilson, M.F.J., O'Connell, B., Brown, C., Guinan, J. C., Grehan, A. J. (2007). Multiscale terrain analysis of multibeam bathymetry data for habitat mapping on the continental slope. In Marine Geodesy, 30, 3–35.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2019.1.2803

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.